PL / EN / DE

Oferta

YPERO S.A. zajmuje się generalnym wykonawstwem projektów inwestycyjnych na zlecenie klientów biznesowych i instytucjonalnych. YPERO S.A. specjalizuje się w budowaniu hal przemysłowych i magazynowych o powierzchni od
1 000 m2.

 

Dzięki stosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym i organizacyjnym Obiekty wykonane przez ekipę YPERO S.A. charakteryzują się nie tylko niską ceną, ale wyróżniają się także bardzo krótkim terminem realizacji, rzadko przekraczającym kilkanaście tygodni.

W zależności od zapotrzebowania ze strony inwestora, YPERO S.A. zajmuje się zarządzaniem i realizacją wszystkich elementów i aspektów procesu inwestycyjnego. Wieloletnie doświadczenie załogi Firmy wskazuje, że proces inwestycyjny, znajdujący się w zakresie działalności YPERO S.A., dzieli się na kilka elementów:

przygotowanie analizy ekonomicznej inwestycji

aktywna pomoc w pozyskaniu gruntu inwestycyjnego

pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wcześniejszym wykonaniem stosownych uzgodnień, wymaganych dla poszczególnych inwestycji

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

przygotowaniem biznesplanu

wykonanie studium wykonalności

kompleksowa realizacja prac budowlanych zgodnie z dokumentacją oraz potrzebami inwestora lub użytkownika

rozbudowa istniejących obiektów dla nowych potrzeb użytkownika

pozyskanie dla inwestora bezzwrotnych środków finansowych

wykonanie projektu budowlanego

organizacja i koordynacja prac związanych z transportem i osadzeniem urządzeń instalowanych w powstających obiektach

Wszystkie elementy oferty YPERO S.A. z oczywistych względów nie występują łącznie w jednym projekcie, choć często są realizowane w określonym zakresie łączącym kilku zakresów prac. Wyszczególnienie to ma na celu wskazanie na elementy oferty Firmy, które nie zawsze są kojarzone z klasycznym generalnym wykonawstwem, co istotnie wyróżnia tę Firmę spośród konkurencji.

Aktualności

Zobacz więcej           >